Choď na obsah Choď na menu
 


-história a súčasnosť

   Domáci škriatkovia nesú svoj prívlastok "domáci" iba posledných 1800 rokov, preto ak chceme hovoriť o ich pôvode a histórií, budeme používať iba názov "škriatok", ktorým sa označovali oni sami po celé tisícročia svojej existencie. Ich pôvod siaha do ďalekej histórie niekoľkých tisícok rokov, keď sa svet hemžil čarovnými tvormi s obrovskou magickou silou a všetka vláda patrila do rúk bytostiam, o ktorých sa dnes už iba rozprávajú legendy, väčšinou pokladané za vymyslené rozprávky pre deti. Škriatkovia vtedy patrili k najbližšiemu okoliu týchto vládnucich bytostí, boli ich spoločníkmi, ochrancami a pomocníkmi, pretože boli obdarení obrovskou magickou silou, ktorá bol len o niečo menšia než moc ich vládcov. Zároveň však boli úplne slobodní, mohli sa sami rozhodovať, kde a s kým budú žiť, odísť alebo vrátiť sa k svojmu pánovi, založiť si rodinu a podobne.
   V priebehu rokov mágia a magické bytosti, ktoré dovtedy vládli svetu, strácali na sile. Nastupovala vláda ľudí-čarodejníkov, ktorých bolo stále viac, zaberali stále viac územia a snažili sa získať moc nad každým a nad všetkým, čo ich obklopovalo.      Čarovné bytosti sa snažili prispôsobiť novým podmienkam, snažili sa s ľuďmi vychádzať po dobrom, pomáhali im a učili ich všetko, čo sami vedeli. Čoskoro sa im to však vypomstilo, všetkým čarovným bytostiam, a najmä škriatkom. Ľudia začali využívať ich magickú moc, ich ochotu pomáhať, ich oddanosť a vernosť.  

   Zaobchádzali s nimi stále horšie, až nakoniec to vyústilo do obrovskej vzbury škriatkov v roku 191 nášho letopočtu. Vojna trvala takmer dva roky a zachvátila celý svet. Ľudia si privolali na pomoc všetku moc a všetky čarovné bytosti, ktoré boli schopní ovládať, vrátane drakov, obrov a čiernej mágie, ktorá vtedy priam kvitla. Škriatkovia prehrali. Chceli sa utiahnuť do neobývaných končín a zachrániť si aspoň holé životy a trochu slobody. Nepodarilo sa im to. Ľudia im boli v pätách a postupne si z nich robili otrokov. Slúžili v čarodejníckych rodinách, samozrejme zadarmo, museli vykonávať tie najťažšie a najhoršie práce, museli zachovávať najtemnejšie tajomstvá svojich pánov, a za to všetko sa im dostalo iba krutého zaobchádzania, týrania a hladovania... Aj všetka ich magická moc a schopnosti patrili ich pánom, bez ich súhlasu nemohli urobiť nič.
   A tak sa stali domácimi otrokmi, čo trvá až dodnes. Starajú sa o svojich pánov, ich rodiny a domácnosti, udržiavajú a chránia rodinné tajomstvá, sami sa trestajú, keď urobia niečo, čo by sa pánovi nepáčilo, aj keď on o tom ani nevie...
Počas tých dlhých rokov otrockého života na nich ľudia často používali kúzla a zaklínadlá, ktorými úplne ovládli ich dušu, bez toho, aby si to samotní škriatkovia vôbec všimli. Nakoniec pod vplyvom tých kúziel škriatkovia začali brať svoj život ako samozrejmosť, začali ho pokladať za svoje poslanie a životnú úlohu. Mysleli si, že to tak má byť naveky, lebo je to správne. Zašlo to až tak ďaleko, že každú pomoc od súcitného človeka, ktorý sa už nemohol pozerať na ich utrpenie, pokladali za urážku a bočili od neho. Nechceli byť slobodní, chceli zostať pri svojom spôsobe života, pretože nič iné nepoznali a ani si nič iné nevedeli predstaviť. Na slobodné časy svojich dávnych predkov dávno zabudli.
   Našlo sa zopár „bielych vrán“, alebo skôr „čiernych oviec“, ako ich samotní domáci škriatkovia nazývajú. Sú to tí, ktorým sa vďaka väčšej magickej sile (možno zdedenej alebo zachovanej z minulosti) podarilo začať si uvedomovať svoje otroctvo a snažili sa z neho vymaniť. Bez ohľadu na to, či sa im to podarilo, alebo zostalo iba pri pokuse, samotní ich príbuzní ich odvrhli ako nehodných „dôležitého“ postavenia domáceho škriatka. Títo „slobodní“ sa túlajú svetom a snažia si nájsť miesto pre život, útočisko, kde by ich brali ako seberovných a kde by si mohli užívať také isté výhody ako ostatné slobodné rasy.
   Nakoniec sa našlo pár citlivých, súcitných čarodejníkov, ktorí si začali uvedomovať obrovskú nespravodlivosť a týranie, ktorými trpia domáci škriatkovia. Títo čarodejníci sa snažia nájsť spôsob, ako im pomôcť, ako z nich urobiť rovnocenné bytosti, ktorými v skutočnosti aj sú. Je to však veľmi ťažké, najmä pre veľký odpor samotných domácich škriatkov, ktorí sa nechcú stať slobodnými. Na mnohých príkladoch z histórie však vidíme, že mnohé rasy, ktoré sa kedysi nachádzali v podobnom postavení, sa časom spamätali a začali bojovať za svoje práva. Určite sa toho dočkajú aj domáci škriatkovia. Možno im to bude trvať trochu dlhšie, ale s pomocou obetavých čarodejníkov, ktorí im budú pomáhať, sa im to určite podarí.

 

Registrácia - Šikmá ulička - Zoznamy - Prízemie - 1. poschodie - 2. poschodie - Knižnica - 3. poschodie - Rokville - Okolie - Autorský zákon

© Copyright 2008 by skola-rokfort.estranky.sk