Choď na obsah Choď na menu
 


Každý človek má svoje tajomstvá. Šifrovanie nám dáva možnosť,
aby sme si svoje tajomstvá v písanej forme uchovali.Napríklad forma
šifrovania hebrejským písmom.Hebrejci používali jednoduchú
reverznú substitučnú šifru atbaš už v roku 600 pred naším
letopočtom. V tejto šifrovacej metóde je prvé písmeno abecedy
nahradené posledným, druhé predposledným a tak ďalej. Názov atbaš
je odvodený od toho, že prvé písmeno hebrejskej abecedy alef je
nahradené posledným písmenom tav, druhé bet je nahradené
predposledným sin. Prejavy tohto šifrovania nájdeme aj v Starom
zákone.

Takže v našej abecede to bude vyzerať takto:

A - Z

B - Y

C - X

D -W

E - V

F - U

G - T

H - S

I - R

J - Q

K - P

L - O

M - N

N - M

O - L

P - K

Q - J

R- I

S - H

T - G

U - F

V - E

W - D

X - C

Y - B

Z - A

Takže namiesto A trebárs v slove abeceda nedáte A ale Z takže slovo
abeceda bude zašifrovaná vyzerať takto:

abeceda- zyvxvwz


Prvá šifra vznikla okolo roku 1900 p.n.l. keď Egyptský pisár
použil neštandardné hieroglyfické symboly namiesto obvyklých
hieroglyfov, čím sa text pre bežného čitateľa stal zašifrovaným.

Ďalšia podstatná šifra vznikla v roku 600-500 p.n.l. keď Hebrejci
používali jednoduchú reverznú substitučnú šifru atbaš.Okolo roku
500 p.n.l. V starom Grécku v Sparte používali prvú známu
mechanickú pomôcku na šifrovanie – skytalé. Tento šifrátor mal
tvar dreveného valca, na ktorý sa prúžok za prúžkom tesne vedľa
seba namotal pruh papyrusu, kože alebo pergamenu. Správa sa vypisovala
smerom od jedného konca valca k druhému, až sa zaplnil celý papyrus.
Potom sa pruh odmotal. Správa na ňom nedávala zmysel, pokiaľ sa u
príjemcu nenamotala na rovnako hrubý valec, pretože písmena boli
poprehadzované.

V roku 360 p.n.l. Aineias Taktikos napísal dielo "Taktika" o vojenskom
umení. V časti "Poliorketika" uvádza 16 rôznych šifrovacích
metód. Jedna z nich je založená na rovnakom princípe ako morzeovka.
Iná využíva nahradenie znakov gréckej abecedy číslami, čo je
spôsob manipulácie s údajmi v dnešnej kryptografii.

60-50 p.n.l. Július Caesar používal jednoduchú substitučnú šifru,
ktorá nesie po ňom aj pomenovanie. Caesar používal niekoľko
šifier, ale kniha, kde sa popisovali, sa nezachovala. V Caesarovej
šifre sa každé písmeno nahradí písmenom, ktoré v abecednom
poradí leží tri písmena za ním. Napr. výrok LIST ZNICIT by v
Caesarovom liste nadobudol tvar OLVW CQLFLW.


ŠIFRY
Polybiov štvorec vytvoril grécky spisovateľ Polybius. Je to veľmi
jednoduchá šifra a závisí na abecede zoradenej v štvorcovej
tabuľke s rozmermi 5 x 5. Každé písmeno pôvodného textu tak
nahradzovala dvojica čísel - najprv číslo z riadka, potom číslo zo
stĺpca.

Albam:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

Atbah:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I  H G F N D C BARQ P O  E M L K J  Z Y X WV U T  S

Morzeovka:
História morzeovky úzko súvisí s históriou elektrických
telegrafov. Pôvodné telegrafy (označované ako optické) vznikali už
v dávnych dobách a využívali dym alebo svetelné signály. Až
hlbšie štúdium elektriny koncom 18. a začiatkom 19. storočia
pomohli vytvoriť nový druh telegrafu - elektrický. Prvý sa datuje do
roku 1832 a bol zostrojený v Petrohrade. Samuel Morse vytvoril svoj
elektrický telegram v roku 1937. Na jednej demonštrácií svojho
vynálezu zaujal mladého Alfreda Vaila, syna Stephena Vaila, ktorý
spolufinancoval Morseov projekt. O niekoľko mesiacov na to upravil svoj
prístroj tak, aby nepoužíval vtedajší telegrafický slovník s
kódmi, ale aby malo kód každé písmeno. Väčšina literatúry
uvádza, že vynálezcom zjednodušeného kódu (kódu pre každé
písmeno) bol práve Alfred Vail, i keď S. Morse a jeho potomkovia
tvrdia opak. V každom prípade, tento kód bol pomenovaný po Samuelovi
Morseovi a tento názov sa používa dodnes.

Morzeovka vyzerá takto:

A . –  N - .

B - ... O - - -

C - . - .  P . - - .

D - .. Q - - . -

E . R. - .

F .. - . S ...

G - - . T -

H .... U .. -

I .. V ... -

J . - - -  W . - -

K - . –  X - .. -

L . - . . Y - .- -

M - -  Z - - . .

 

Registrácia - Šikmá ulička - Zoznamy - Prízemie - 1. poschodie - 2. poschodie - Knižnica - 3. poschodie - Rokville - Okolie - Autorský zákon

© Copyright 2008 by skola-rokfort.estranky.sk